Kladné vlastnosti křídlových a dvoukřídlých vrat

Jelikož křídlová garážová vrata byla po velmi dlouhou dobu obrovským trendem, jejich výhody jsou již prakticky součástí veřejného povědomí. Stejně tak i jejich nevýhody nejsou žádným tajemstvím. První taková věc, která vybízí pořídit si křídlová či dvoukřídlá garážová vrata, je zřejmě cena. Jelikož rozměr vrat je zhruba pro 60 % garáží stejný, není nezbytné platit jakékoliv další úpravy. Tím se samozřejmě výrazně snižuje investice do samotného pořízení vrat. Oproti jiným typům vrat, jako jsou například sekční vrata,  je zde také ta skutečnost, že křídlová garážová vrata jsou určena pro vysoké provozní zatížení. Tím pádem je garantována vysoká životnost a díky tomu také minimální investice do budoucích oprav. Je tedy jisté, že nebude nutné za několik let pořizovat vrata nová. Jelikož vrata nejsou závislá na pohonu, jejich funkci neohrozí ani výpadek el. proudu. Díky jednoduchosti konstrukce oplývají křídlová a dvoukřídlá vrata vysoce nadstandardní provozní spolehlivostí. Samozřejmě, pokud v průběhu užívání bude zjištěno, že je vhodnější, aby se vrata otevírala dálkovým ovládáním automaticky, není problém mechanismus kdykoliv doinstalovat. Co je určitě atraktivní, je možnost výběru různých barev a případně možnost pořízení dalších obyčejných dveří ve stejném provedení. Stejně tak přívětivou možností je instalace vchodových dveří přímo do křídla vrat. Co však nejvíce ocení stávající majitel křídlových a dvoukřídlých garážových vrat, je skutečnost, že je lze kdykoliv bez problému nahradit vraty novými, aniž by bylo zapotřebí upravovat původní zárubně.

Záporné vlastnosti křídlových a dvoukřídlých vrat

Samozřejmě křídlová vrata mají i své stinné stránky. Jednou z nich jsou horší tepelně-izolační vlastnosti a utěsnění po obvodu vrat v porovnání se sekčními vraty. Dalším závažným problémem může být fakt, že při silném větru je zde riziko smeknutí vrat a nárazu do automobilu. Je však spoustu způsobů, jak tomuto předejít. Nepříjemné je také zasahování vrat do cesty chodcům, jestliže se vjezd do garáže nachází v těsné blízkosti chodníku. Rozhodně je dobré nezapomenout na skutečnost, že pokud je vjezd pod úrovní terénu, jeho sklon nám neumožňuje křídlová vrata osadit.

Comments are closed.